0 439
II. Mahmud (ö. 1131) Büyük Selçuklu Sultanı ve Mehmed Tapar'ın oğlu. II. Mahmud babası Mehmed Tapar'ın 1118 yılında ölümü üzerine kendisini Bağdat kentinde Büyük Selçuklu...

0 336
Müizzeddin Ahmed Sancar ya da sadece Sultan Sancar (d. 1086- ö. 1157), Büyük Selçuklu sultânı. Melikşah’ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar’da...

0 308
Moğolların baskısının iyice artması üzerine, Anadolu Selçukluları birkaç başarısız ayaklanma denemesine giriştiler. Hatta, bu ayaklanmalardan birinde Memlüklü Sultanı Baybars’tan yardım istediler. Ordusu ile Anadolu’ya...

0 317
Anadolu Selçukluları döneminde ülkenin hemen her yerinde imarethaneler vardı. Buralarda yoksul halka, öğrencilere ve yolculara parasız yemek verilirdi. Başlıca eğitim kurumları medreselerdi. Başta Konya,...

0 287
Anadolu Selçuklu Devleti Parlak Yılları Son Parlak Yılları 1205’te I. Gıyaseddin Keyhüsrev ikinci kez tahta çıktı. Karadeniz'deki ticaret yollarını kesen Trabzon İmparatorluğu üzerine bir sefer düzenleyerek...

0 309
Anadolu Selçuklu Mimarisi Selçuklu Mimarisi Anadolu Selçukluları ülkenin pek çok yerinde cami, han, kervansaray, imaret, köprü, çeşme ve medreseler yaptırdılar. Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi (1296), Anadolu Selçuklu...

0 303
Devlet Yapısı Ve Ordu Devlet Yapısı Ve Ordu Anadolu Selçuklularında devlet toprakları hanedanın ortak mülküydü. Sultan ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırıyordu ve şehzadeler yönetimleri altındaki bölgelerde...

0 268
Anadolu Selçuklu Devleti, Rum Selçuklu Sultanlığı veya Türkiye Selçuklu Devleti(Arapça: السلاجقة الروم el-Salācika el-Rūm Farsça: سلجوقیان روم Selcūkiyân-i Rūm; Rum Selçukluları), Selçuklu Türklerinin Anadolu...

0 505
744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı. 775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri. 999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam...

Sosyal Medya

Son Yazılar