Türk Devletleri

Türk Devletleri

0 136
Doğu Göktürk Kağanlığı (Çince: 東突厥汗國), 582-630 yılları arası varlığını sürdüren tarihi Türk devleti. 582 yılında bölünen Göktürk Kağanlığı'nın doğu kısmıdır. Doğu Göktürk Kağanlığı (Çince: &... Göktürklerin...

0 163
Cücenler (Çince: 柔然 pinyin: Róurán; Wade-Giles: Jou-jan ya da 蠕蠕 Ruǎnruǎn, 芮芮 Rúrú, 茹茹, 蝚蠕), Orta Asya kökenli bir kavimdir. Cücenler (Çince: 柔然... Önce 3. yüzyıl...

0 137
Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu (Çince: 東匈奴, anlamı: Doğu Hiung-nu), MÖ 220'de yaşamış eski Türkçede Kun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun...

0 254
Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: ... Göktürklerin yıkılması ve Avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular. Bulgarlar pek çok Türki...

0 218
Batı Hiung-nu (Çince: 西匈奴 pinyin: xī xiōng nú; M.Ö. 56 - 36), Hiung-nu'nun tanhu sülalesinden Çiçi Tanhu (郅支單于 zhìzhī dānyú ; taht M.Ö. 56...

0 164
Batı Göktürk Kağanlığı, (Çince: 西突厥汗國) Göktürk Kağanlığı'nın 582 yılında ikiye ayrılmasıyla bu ülkenin batısında Tardu tarafından kur*** tarihi Türk devletidir. 582-659 yılları arası varlığını...

0 134
Avar Kağanlığı,, Avar İmparatorluğu veya Avar Devleti bugünkü Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Sırbistan topraklarında 562-823 yılları arasında hüküm sürmüş Türk devleti. Devlet...

0 160
Ak Hun İmparatorluğu (Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer), dördüncü yüzyılın başlarında Isığ Gölü çevresinde Avarlar'a bağlı...

Sosyal Medya

Son Yazılar