Het vroege Rijk

Het vroege Rijk

0 265
Naast de grootvizier zaten in de raad de viziers, die verantwoordelijk waren voor politieke en militaire zaken, de militaire rechters (“kadıasker”), de schatbewaarders (“defterdar”)...

0 230
In de eerste helft van de veertiende eeuw werd het rijk op informele wijze bestuurd. Officiële posten werden verdeeld onder leden van de heersende...

0 323
Vanaf het einde van de veertiende eeuw wierven de Osmaanse sultans op grote schaal systematisch slaven. Volgens islamitisch recht mochten alleen slaven worden geworven...

0 281
De eerste Osmaanse sultans waren zeer mobiel, maar na Sultan Mehmet II (r. 1451-1481) verlieten de sultans normaalgesproken het paleis alleen nog voor militaire...

0 270
In de vijftiende eeuw legitimeerden de Osmanen hun heerschappij door hun familielijn terug te voeren tot de legendarische Turkse heerser Oghuz Khan. Religieuze legitimiteit...

0 276
Het Osmaanse Rijk was een dynastieke staat die voor zijn voortbestaan afhankelijk was van de productie van mannelijke erfgenamen van de sultan. De structuur...

0 271
In de dertiende eeuw was Anatolië al een belangrijke doorvoerroute voor de handel tussen Oost en West. De belangrijkste handelswaar waren fijn textiel uit...

0 388
1. Osman I (overleden 1324) 2. Orhan (r. 1324-1362) 3. Murat I (r. 1362-1389) 4. Beyazıt I (“de Bliksemschicht”, r. 1389-1402) Interregnum (1402-1413) 5. Mehmet I (r. 1413-1421) 6. Murat...

0 278
De zeventiende eeuw werd gekenmerkt door een reeks zwakkere Sultans die te maken kregen met grootschalige rebellie in Anatolië en een steeds meer zelfstandig...

0 345
De regeerperiode van Sultan Mehmet II (de ‘Veroveraar’, r. 1451-1481) was een meer dan dertig jaar durende, vrijwel ononderbroken serie van veldtochten die in...

Sosyal Medya

Son Yazılar