Het late Rijk

Het late Rijk

0 326
In het laat Osmaanse Rijk deden zich dramatische verschuivingen voor in de bevolkingssamenstelling. Tijdens de expansieperiode van het Osmaanse Rijk had het rijk door...

0 381
De invloed die Europa had op het Osmaanse leger, bestuursapparaat en financiën was evenzeer terug te vinden op het gebied van kunst en cultuur....

0 360
Het Osmaanse bestuur werd sterk beïnvloed door de hervormingspolitiek van de negentiende en twintigste eeuw. Belangrijke thema’s waren centralisering, bureaucratisering en de ongemakkelijke invoering...

0 382
De legitimatie van de macht van de sultan over zijn onderdanen kreeg in de 19de en 20ste eeuw grofweg op twee verschillende manieren vorm....

0 379
In het laat Osmaanse Rijk speelden er verschillende factoren een grote rol in de economische ontwikkelingen. Vooral de modernisering en industrialisering binnen en buiten...

0 406
31. Abdülmecit I (r. 1839-1861) 32. Abdülaziz I (r. 1861-1876) 33. Murat V (r. 1876) 34. Abdülhamit II (r. 1876-1909) (zie afbeelding) 35. Mehmet V Reşat (r. 1909-1918) 36....

0 292
Het sultanaat van Murat V (r. 1876), die aantrad na de onttroning van zijn broer Abdülaziz, was geen lang leven beschoren. Al binnen enkele...

0 272
De hervormingen die in de vroege negentiende eeuw waren ingezet bleken kenmerkend en vormend voor de toekomst van het Osmaanse Rijk. Grondlegger van de...

0 266
Het laat Osmaanse Rijk stond grotendeels in het teken van modernisering, territoriaal verlies en zware interne spanningen tussen verschillende etnische, religieuze en nationale groeperingen....

Sosyal Medya

Son Yazılar