Berkyaruk

Berkyaruk

Berkyaruk ya da tam adıyla Ebu Muzaffer Rükneddin Berkyaruk bin Melikşah (Farsça:أبو المظفر ركن الدنيا والدين بركياروق بن ملكشاه) Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın oğullarından biridir. 1094-1105 yılları arasında Büyük Selçuklu Devletinin hükümdarıydı.

Terken Hatun, eşinin ölümünden 6 gün sonra 25 Kasım 1092’de küçük yaştaki oğlu Mahmut’un sultanlığını ilan etti. Kendine taraftar bulmak ve bu saltanatı pekiştirmek için rivayete göre ordu mensuplarına 20.000 altın dinar dağıttı. Sonra da Emir Kür Boğa’yı İsfahan’da bulunan veliaht Berkyaruk’u yakalamak için görderdi, kendisi de ordu ile bu emiri izlemişti. Ancak Nizam-ül Mülk taraftarları da 14 yaşındaki Berkyaruk’u Rey şehrine kaçırarak sultan ilan ettiler. Selçuklu tahtını ele geçirmek isteyen iki taraf arasında Bürûcird’de 17 Ocak 1093 tarihinde yaşanan savaşta Terken Hatun’un ordusundaki bazı emir ve askerlerin kendi tarafına geçmesiyle Berkyaruk savaşı kazandı ve hükümdarlığını pekiştirdi.

SIMILAR ARTICLES

0 394

0 324